Varumärke och kommunikation

Säkerställ företagets investeringar i varumärke och kommunikation

Företagens investeringar i varumärke och kommunikation är idag mycket stora. Därmed ställs det också allt högre krav på att dessa investeringar ger önskat resultat. För att nå önskad effekt är det nödvändigt att skapa förståelse för hur det egna företagets arbete med varumärke och kommunikation, hänger ihop med företagets mål, resultat och position på marknaden.

Genom att skapa insikt och förståelse för hur människor relaterar till företaget, varumärket och kommunikationen, kan konkreta handlingsplaner utformas som är kopplade till företagets målsättningar. Förutsättningen är att undersökningsresultaten ger tydlig vägledning i arbetet
– från insikt till att skapa förändring i rätt riktning.

De förändras i takt med att nya krav ställs på handlings-framkallande beslutsunderlag och finslipas efter nya kunskaper inom mätmetodiken och andra närliggande områden.

För att nå önskad effekt är det nödvändigt att skapa förståelse för hur det egna företagets arbete med varumärke och kommunikation