Få lojala kunder

Lojala kunder köper mer och dom köper oftare. Dessutom sprider de goodwill omkring sig. Skillnaden mellan nöjda och lojala kunder är markant i beteende. Mycket handlar det om hur de skiljer sig åt i hur de uppfattar ditt företag.

Kundundersökningar

Vägen till väl fungerande och lönsamma kundrelationer

God insikt i kundernas behov, önskemål och förväntningar är grunden till framgång. En väl fungerande kundrelation är en väsentlig förutsättning för alla företags måluppfyllelse.

  1. Välj en model som modell beaktar inte bara rationella aspekter, utan tar även hänsyn till den emotionella påverkan som alltid finns i ett köpbeslut.
  1. Allt man gör har också en påverkan på varumärket och varumärket påverkar också lojaliteten.
  2. Nöjdhet räcker inte, en verksamhet måste säkerställa att relationen till kunderna är så stark att den bidrar till en ökad lönsamhet. Vår modell fokuserar därför på att mäta lojalitet i termer av att nå ett önskat beteende.

För störst nytta låter ni kvantitativa metoder samverka med kvalitativa angreppssätt. Detta för att nå djupare förståelse för underliggande resonemang hos målgruppen samt för att bättre kunna fånga framtidsinriktade frågeställningar.

Inom ramen för varje nytt projekt lägg stor vikt vid följande steg:

  • Enas om varför undersökningen genomförs
  • Koppla till strategiska mål
  • Skapa tydliga processer
  • Säkerställ intern förankring
  • Utarbeta ett relevant mätinstrument

God insikt i kundernas behov, önskemål och förväntningar är grunden till framgång. En väl fungerande kundrelation är en väsentlig förutsättning för alla företags måluppfyllelse.

Medarbetarundersökningar

Organisationskraft – för att öka er kundlojalitet, lönsamhet och friskhet

Din utgångspunkt när ni arbetar med ert företag eller er organisationer är att alla individer har en inre drivkraft och att det absoluta flertalet vill göra det som är bäst för företaget eller organisationen och därmed bidra till dess framgång.
Med en gemensam värdegrund och rätt kompetens, förutsättningar och coachning blir denna drivkraft till Handlingskraft. Den sammanlagda handlingskraften är företagets Organisationskraft.