Levererar din produkt ett minne i människans sinne?

Vad är Sensorik? Det är en kunskap om hur våra sinnen reagerar på en produkt. Man observerar och mäter hur personer respondenter tittar, luktar, smakar, känner och lyssnar på en vara/produkt innan de väljer att köpa den.

Utgå från människans fem sinnen för att mäta och analysera dina produkter. I bedömningsfasen skalar ni bort varumärke, förpackning och den naturliga miljön där konsumenten normalt möter produkten för att få ett så effektorienterat resultat som möjligt.

En naturlig nästa fas i undersökningen är att man lägger till vissa delar av din produkt som exempelvis pris/förpackning/varumärke för att se hur deras uppfattningar om varan förändras – utifrån detta kan man dra ytterligare slutsatser. Hur låter egentligen tvättmaskinen och vilken känsla skall schampot ha i handen?

Det finns inget rätt eller fel. Konsumenternas tycke och smak är deras sanning och det är de åsikterna ni sedan förädlar till konsumentinsikter. Låt alltid problemet styra vilken undersökningsmetod ni använder.