Medarbetarundersökningar

Organisationskraft – för att öka er kundlojalitet, lönsamhet och friskhet

Er utgångspunkt när ni arbetar med ert företag eller er organisation är att alla individer har en inre drivkraft och att det absoluta flertalet vill göra det som är bäst för företaget eller organisationen och därmed bidra till dess framgång.

Med en gemensam värdegrund och rätt kompetens, förutsättningar och coachning blir denna drivkraft till Handlingskraft. Den sammanlagda handlingskraften är företagets Organisationskraft.

Modellen mäter alltså det aktiva medarbetarskapet och arbetsprocessen utgår ifrån att varje enskild medarbetare har ansvar att bidra till att utveckla organisationen.

Ert huvudsyfte är att säkerställa att medarbetarundersökningarna gör konkreta avtryck er organisation. De skall fungera som ett betydelsefullt och i verksamheten integrerat verktyg för utvecklingsarbetet.