Postala undersökningar

Postala undersökningar är ett kostnadseffektivt alternativ när du vill ställa många frågor och kan vänta en tid på resultaten.

Postala undersökningar är ett lämpligt instrument när du vill ställa många frågor till din målgrupp, om dina frågor är av känslig karaktär eller om du har behov av att illustrera det du vill fråga om.

Postala undersökningar kan användas vid undersökningar som riktas till många olika målgrupper: kunder, allmänhet, medlemmar, medarbetare m fl.

En postal undersökning tar längre tid att genomföra än en telefonundersökning. I normalfallet får man räkna med att en postal undersökning tar mellan sex och åtta veckor att genomföra.

För att få en hög svarsfrekvensen rekommenderar vi att man alltid genomför minst tre påminnelser vid postala undersökningar.

Vid alla typer av undersökningar är frågornas formulering avgörande för vilka svar man får.