Telefonundersökningar

En av de vanligaste insamlingsmetoderna vid undersökningar är genom telefonintervjuer.

Telefonen erbjuder ett snabbt och tillförlitligt sätt att samla information vid många olika typer av undersökningar, till exempel allmänhetsundersökningar, kund- och medlemsundersökningar med mera.
En bra intervjuare är en förutsättning för att insamlade fakta ska vara så tillförlitliga som möjligt.  Bortfallsorsakerna i undersökningarna (personen har bytt telefonnummer, vägran, sjukdom, svarar ej, fel telefonnummer och så vidare) redovisas och kommenteras i en teknisk rapport.
Svarsfrekvensen påverkas i hög grad av målgruppen, vilken typ av frågor man ställer, hur långt frågeformuläret är och hur många kontaktförsök man gör.
Normalt sett brukar svarsfrekvensen vara mellan 60-70 procent vid telefonundersökningar.

Svarsfrekvensen påverkas i hög grad av målgruppen, vilken typ av frågor man ställer, hur långt frågeformuläret är och hur många kontaktförsök man gör.