Vår vision

Nytänkande

Vi är ett nytänkande marknadsundersökningsföretag. Vi vill hjälpa våra kunder att tackla och dra fördel av de nya utmaningar som dagens kommersiella villkor ställer på företagen.

Vi skapar ständigt nya innovativa verktyg för att fånga verkligheten och förhållanden. Dessa insikter förvandlar vi sedan till värdefulla och strategiska affärsinsikter.

Vi utvecklar hela tiden nya kraftfulla tjänster genom att göra det vi är bäst på – skräddarsy metoder anpassat för just era behov. Detta har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept i olika områden och grenar av näringslivet.

Om det inte existerar en metod för att ta reda på det du vill. Då uppfinner vi en.

Vi tar marknadsundersökningar ett steg längre dit inte traditionella undersökningsföretag kan gå – eller för den delen aldrig skulle komma på tanken att gå. 

Våra värderingar

Vi värderar människor och uppmuntrar idérikedom

Vi tror på våra medarbetare. Därför arbetar vi i en sund och stimulerande anda där egen initiativkraft och kreativitet värderas högt. Vi arbetar i en miljö där det finns utrymme för frihet och uppmuntran att utveckla nya idéer.

Vår passion för det vi gör

Vi har ett personligt förhållande till vårt arbete. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa och att demonstrera vår skicklighet och profession.

Vi vinner på att arbeta globalt

Vi arbetar i en värld utan gränser, såväl professionellt som geografiskt.

 

Vår lokala kunskap och vår globala förståelse gör att vi kan ta tillvara på kulturella skillnader och sätta förhållanden i ett nytt ljus. Samtidigt som vi är en global aktör är vi fortfarande djupt rotade i det lokala.

 

Vi arbetar som ett stort team där alla hjälper alla. Här delar vi med oss av vår spetskunskap inom våra olika specialområden för att hjälpa varandra och för att dra fördel av vår geografiska och kunskapsmässiga vidd.

 

Tillsammans lyckas vi

 

Våra kunder förtjänar vårt totala och absoluta engagemang.

 

Våra mål är gemensamma mål. Tillsammans arbetar vi för ett framgångsrikt win-win-förhållande.

 

Vi visar vägen genom innovation

 

Vi uppfinner nya, fräscha och originella lösningar före våra konkurrenter.

 

Vårt mål är att alltid vara först in i framtiden.

 

Vi strävar efter att bli ännu bättre. Vi vet att vår framgång bygger på våra erfarenheter, vår insikt och vår fasta beslutsamhet att alltid leverera det bästa.