Kundcase: Abonnemang.se

Vi hjälpte Abonnemang.se med strategi, branding och kommunikation. Genom detta stärkte vi deras varumärke och position på den svenska marknaden. Anonnemang.se är en jämförelsetjänst med fokus på framförallt mobilabonnemang men även mobilt bredband och vanligt, fast bredband. De har även gjort ett instick på andra tjänster såsom VPN och ljudböcker, men dessa är snarare ett komplement till huvudverksamheten.

Den svenska marknaden för mobilabonnemang är rätt så spretig, det finns en hanfull stora operatörer med egna mobilnät. Sedan så finns det en drös av virtuella operatörer, som hyr in sig i något av näten och kan på så sätt erbjuda sina egna tjänster och paketeringar. Alla operatörer med egna nät har flera olika varumärken för att segmentera upp marknaden. Ett exempel är operatören Tre som även ägare den virtuella operatören Hallon som de driver som en lågprisaktör. Samma sak gäller Telia som även driver Halebop och Fello med fokus på ungdomar, studenter och pensionärer.

Då marknaden är segmenterad så finns det hundratals med olika mobilabonnemang att välja mellan. Förutom vanliga, standard mobilabonnemang så erbjuds även barnabonnemang, studentabonnemang, pensionärsabonnemag, företagsabonnemang samt familjeabonnemang. Ska man sätta sig in och utvärdera varje mobiloperatör och deras egna mobilabonnemang en och en så skulle man få lägga ner väldigt mycket tid. Styrkan med en tjänst som Abonnemang.se är att deras besökare kan snabbt och enkelt ta ett välinformerat beslut och välja det abonnemang som passar deras behov och plänbok. Det vi hjälpte Abonnemang.se med var att tydliggöra kommunikation mot var och en av dessa olika kundgrupper genom att med vår behovsanalys, strategiskt selektera vad som är betydelsefullt för just var och en av dessa olika kundgrupper. Även en viss anpassning gjordes viktat mot mobiloperatörers kommunikation, så att allt känns samstämmigt och enhetligt.

Insamling av data och analys fick ta tid, då det på grund av antalet mobiloperatörer och deras tjänsteutbud var mycket data att processa. Vårt mantra som ni kanske redan vet är att kommunikationen ska väcka och behålla intresse. Genom att budskapet ska förmedla den tänka kärnan som är det individuella intresset. Vidare ska kommunikationen övertyga och vara relevant för målgruppen. Har tidigare nämnda punkter genomförts på ett genomarbetet sätt så leder detta till att kommunikationen stärker varumärket. Vi är väldigt nöjda och stolta med resulltatet i detta projekt.