temo

Första undersökningen om inställningen till arv

Bakgrund En stor majoritet, närmare 90 procent, av barnen till dagens pensionärer tycker att föräldrarna ska tänka på sig själva, inte snåla och gärna låna på sin bostad för att få mer att leva av. Pensionärerna själva är mer tveksamma: en av tre tycker det är fel att låna till konsumtion. Det visar en undersökning bland svenska folket som det nystartade finansiella företaget Svensk Hypotekspension har låtit genomföra. Resultatet – Jag är positivt överraskad av resultatet. Vi hade trott att…

0
Läs mer

Så såg julfirandet ut i Sverige år 2000

Åtta av tio har julgran och julskinka hemma. Temo har på uppdrag av DN kartlagt svenska folkets julfirande. Den första frågan löd: ”Kommer du eller ni att ha något av följande hemma hos er i jul? Julgran, julskinka, lutfisk, egen knäck, tomte (eller inget av detta)” Drygt åtta av tio kommer att ha julskinka, knappt åtta av tio julgran, fyra av tio egen knäck, tomte respektive lutfisk. Bara knappt en av tio (8 %) svarar att de inte kommer att…

0
Läs mer

Var tredje beredd att flytta inom två år

Var tredje beredd att flytta inom två år – visar Synovate TEMO-undersökning En trygg omgivning, nära till kommunikationer och service är viktigt när svensken köper sin bostad. Idag äger 2 av 3 sin bostad och en av fem uppger att de bor i sitt drömboende. Ändå funderar var tredje på att flytta inom två år. Det är statistik som presenteras i Synovate TEMOs årliga undersökning BoTrend, en undersökning som Mäklarsamfundet deltagit i och använt i sina analyser över den svenska…

0
Läs mer

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen

Temo har under en lång rad av år undersökt kärnkraftopinionen på uppdrag av Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU). Undersökningen omfattar normalt två frågor, en om den personliga åsikten om kärnkraftens användning och en om olika miljömål inom energipolitiken. Några veckor före den 23 mars 2005, som är 25 årsdagen av folkomröstningen om kärnkraften, kompletterades de båda frågorna med två nya om hur de som var röstberättigade1980 röstade i folkomröstningen. Svaren på de båda senare frågorna har samkörts med svaren om…

0
Läs mer

Så reagerade svenskarna på katastrofen i Asien 2005

”Folket litar på myndigheterna trots kritiken efter katastrofen” Sverige är ett av de länder i Europa som är mest berört av flodvågskatastrofen i Asien. Det är alldeles tydligt att katastrofen har varit mycket närvarande också bland de svenskar som inte varit direkt drabbade. Sju av tio svenskar säger i en ny undersökning från Temo att man känt sig personligen starkt berörd av katastrofen. Som väntat har mediakonsumtionen gått upp. En stor majoritet av svenskarna uppger att de efter katastrofen har…

0
Läs mer

Två av tre familjer sparar regelbundet till barnen

Hur mycket sparar vi till våra barn? Svenska barn har ett sparkapital på 30 800 kr i genomsnitt. Barnen vinner på regelbundet sparande. Det ger mer än sporadiskt sparande. Bara i var fjärde familj bidrar mor- eller farföräldrar med sparpengar. Detta är några av resultaten i SkandiaBankens Barnbarometer som presenteras i dag av bankens privatekonom Annika Creutzer. I undersökningen, som gjorts av Temo, har drygt 1 000 familjer med barn under 18 år intervjuats barnens finansiella sparande. De flesta barn…

0
Läs mer

Tandilningar ett stort problem för kvinnor och unga

Mer än var tredje svensk har problem med tandilningar. Värst utsatta är kvinnor och unga. En av tio drabbade har så svåra besvär att de aldrig kan äta glass, och 6 procent kan aldrig dricka kalla drycker. Att vanliga fluortabletter kan hjälpa vet bara varannan svensk, ännu färre i de drabbade grupperna. Allt detta visar en ny Temoundersökning utförd under vecka 22 med 1029 riksrepresentativa svenskar. – En fluortablett några gånger om dagen får ofta ilningarna att minska eller upphöra…

0
Läs mer