Bakgrund

En stor majoritet, närmare 90 procent, av barnen till dagens pensionärer tycker att föräldrarna ska tänka på sig själva, inte snåla och gärna låna på sin bostad för att få mer att leva av. Pensionärerna själva är mer tveksamma: en av tre tycker det är fel att låna till konsumtion. Det visar en undersökning bland svenska folket som det nystartade finansiella företaget Svensk Hypotekspension har låtit genomföra.

Resultatet

– Jag är positivt överraskad av resultatet. Vi hade trott att synen på pengar och konsumtion var mer konservativ än vad den tydligen är. Som väntat är de äldre lite försiktigare än de yngre men en majoritet av dagens pensionärer tycker faktiskt att det är ok att frigöra värdet i sin bostad för att få mer att leva av. Och deras barn har definitivt inga invändningar mot att föräldrarna lever upp en del av arvet, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

Summan av alla arv från de cirka 100 000 svenskar som avlider årligen är lågt räknat 20 miljarder kronor och det tillfaller cirka 300 000 personer (enligt beräkningar baserade på uppgifter från Skatteverket).

En stor majoritet, närmare 90 procent, av barnen till dagens pensionärer tycker att föräldrarna ska tänka på sig själva, inte snåla och gärna låna på sin bostad för att få mer att leva av.

Undersökningen genomfördes i september 2005 av Temo genom 1000 telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 16 och äldre.

Resultatet i korthet:
– Nio av tio tycker inte att äldre människor ska vara sparsamma för att de efterlevande ska få ett större arv. Bland dem som är över 60 och under 30 har något färre, 80 procent, den åsikten. I stort sett samtliga tillfrågade tycker att äldre först och främst ska tänka på sig själva och använda sina tillgångar till att göra livet lite bättre.
– Det är rätt att pensionärer lånar på sin bostad för att få mer att leva för, anser fyra av fem. Bland de äldre delar två av tre den åsikten.
– Halva svenska folket, och en tredjedel av pensionärerna själva, anser att dagens pensionärer är snåla mot sig själva.
– Det är lite svårt att prata om arvsfrågor med närstående tycker en tredjedel av de tillfrågade.
Catrine Ehlin är konsult på Temo och ansvarig för undersökningen. Hon kommenterar:
– Så vitt jag vet är det här första gången något kartlägger vår inställning till arvsfrågor, trots att det är något som på både gott och ont påverkar mångas liv. Undersökningen visar att många tycker att det är känsligt att prata om arv men i stort hade jag nog trott att frågan skulle vara mer infekterad än vad den uppenbarligen är.

Hypotekspension är en låneprodukt som ger villa- och borättsägare som är 65 år och äldre möjligheten att ta ut en del av värdet i sitt hem genom ett lån utan räntebetalningar och amorteringar. Beräkningar visar att det finns minst 500 miljarder kronor i outnyttjat låneutrymme i villor och bostadsrätter som ägs av personer som är 65 år och äldre.

– Hypotekspension handlar om att ge människor möjlighet att unna sig ett bättre liv när de blir äldre. Den här undersökningen visar tydligt att vi har svenska folket med oss i den ambitionen. Det visar också den fantastiska respons vi redan har fått med välbesökta informationsträffar och många låneansökningar, säger Lennart Grabe.

Hypotekspension lanserades av Svensk Hypotekspension i augusti 2005. Produkten är redan etablerad i bland annat England och USA och har blivit mycket populär bland pensionärer runt om i världen.