Var tredje beredd att flytta inom två år – visar Synovate TEMO-undersökning

En trygg omgivning, nära till kommunikationer och service är viktigt när svensken köper sin bostad. Idag äger 2 av 3 sin bostad och en av fem uppger att de bor i sitt drömboende. Ändå funderar var tredje på att flytta inom två år. Det är statistik som presenteras i Synovate TEMOs årliga undersökning BoTrend, en undersökning som Mäklarsamfundet deltagit i och använt i sina analyser över den svenska bostadsmarknaden.

Vid seminariet BostadsForum den 3 maj presenterades delar ur Synovate TEMO-undersökningen BoTrend tillsammans med Mäklarsamfundets fakta och statistik om den svenska bostadsmarknaden.
– Med BoTrend vill vi belysa hur svenskarna ser på sitt boende, både i valet av bostad men också i frågor som rör inredning och renovering. Vi har frågat 1000 svenskar vad de tycker om sitt boende och vilka planer de har för de kommande åren. Fyra av tio svenskar bor i dag i flerfamiljshus, men villa är det enskilt största boendet, säger Anna Vallin Bauer på Synovate TEMO.

Kunskap om bostadsmarknaden

– Att majoriteten av svenskarna väljer att äga sitt boende innebär att vi i dagens allt mer rörliga samhälle måste göra det möjligt för fler att ta första steget i boendekarriären och komma in på bostadsmarknaden. Därför är det positivt med de olika nya lösningar kring bostadsfinansiering som lanserats under senare år. Samtidigt är det så att ökade valmöjligheter kring boendet och den större benägenhet vi ser hos svensken att oftare byta bostad kräver större kunskap om bostadsmarknaden.
Mäklarsamfundet upplever en ökad efterfrågan på fastighetsmäklarnas samlade kunskap från bostadsmarknadens alla aktörer.
– Därför väljer vi att presentera en del av vår samlade statistik och erfarenhet just på Bostadsforum. Förhoppningsvis kan det stimulera fler diskussioner och mer forskning om och för branschen, vilket i sin tur leder till en ännu bättre fastighetsmäklartjänst för landets konsumenter, förklarar Lars Kilander.