Temo har under en lång rad av år undersökt kärnkraftopinionen på uppdrag av Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU). Undersökningen omfattar normalt två frågor, en om den personliga åsikten om kärnkraftens användning och en om olika miljömål inom energipolitiken.

Några veckor före den 23 mars 2005, som är 25 årsdagen av folkomröstningen om kärnkraften, kompletterades de båda frågorna med två nya om hur de som var röstberättigade1980 röstade i folkomröstningen. Svaren på de båda senare frågorna har samkörts med svaren om den nuvarande attityden till kärnkraften.

25 år efter folkomröstningen vill åtta av tio fortsätta använda kärnkraften och knappt en av sju (13 %) vill avveckla. Under de senaste åren har andelen som vill använda kärnkraften sakta men stadigt ökat från 77 % till 82 %.

De som var röstberättigade 1980 har fått två frågor om hur de röstade. De intervjuade ger en minnesbild som i stora drag liknar utfallet i folkomröstningen, detta gäller särskilt linje 3 där minnesbilden är slående lik det faktiska utfallet.

Undersökningen visar tydligt att bland dem som idag vill fortsätta använda kärnkraften har relativt många bytt uppfattning sedan folkomröstningen.