Mer än var tredje svensk har problem med tandilningar. Värst utsatta är kvinnor och unga. En av tio drabbade har så svåra besvär att de aldrig kan äta glass, och 6 procent kan aldrig dricka kalla drycker. Att vanliga fluortabletter kan hjälpa vet bara varannan svensk, ännu färre i de drabbade grupperna. Allt detta visar en ny Temoundersökning utförd under vecka 22 med 1029 riksrepresentativa svenskar.

– En fluortablett några gånger om dagen får ofta ilningarna att minska eller upphöra helt, säger Karin Sjögren, tandläkare och fluorexpert, i en kommentar till undersökningen som gjorts på uppdrag av Alpharma. Låt tabletten smälta i närheten av de tänder som ger mest problem, det ger bäst effekt. Ge samtidigt tanden lugn genom att undvika sådant som smärtar tills problemen försvunnit. Särskilt den som lätt blir torr i munnen eller småäter ofta kan gärna fortsätta med fluortabletterna även efter att ilningarna upphört.

En tredjedel av alla svenskar, 35 procent, har ilningar i tänderna, av dessa har en av tio problem en eller flera gånger dagligen. Att ta en sommarglass är uteslutet för en av tio drabbade, det gör för ont. En av hundra svenskar kan inte ens äta varm mat eller dryck på grund av sina tandilningar.

Störst problem har 60- och 70-talisterna, där nästan hälften har tandilningar. Kvinnor besväras i signifikant högre utsträckning än män. Men efter 60 års ålder är fyra av fem besvärsfria. Denna åldersgrupp behöver dock tillföra fluor eftersom blottade tandhalsar blir ett större problem.

Ilningar uppstår när tandnerven, pulpan, irriteras. Det kan bero på att det yttersta tandskiktet skadats, exempelvis av blekning, hårdhänt tandrengöring, dålig salivkvalitet och av olämplig mat och dryck, som citrusfrukter. Isningar beror ofta på att mikroskopiska kanaler, tubuli, står öppna in mot tandnerven som då kan reagera med smärta på förändringar i salivens sockerhalt, kyla och värme. Men också annat kan ge ilningar. Det är bra att själv prova fluortabletter mot problemen.

Fluor har använts för att stärka tänderna sedan 1950-talet. Det ökar inlagringen av reparerande ämnen från saliven, som både lagar små kariesangrepp och täpper till mikroskopiska kanaler och tandsprickor. Om ilningarna inte försvinner på några veckor bör tandläkaren se över tänderna – karies, spruckna fyllningar och tandpressning kan alla ge tilltagande ilningar.