Att ta beslut på rätt sätt är avgörande för hur framgångsrik man blir. Trots det tas många beslut irrationellt och vilar inte på den vetenskapliga grund som finns. För den enskilda medborgaren kan det orsaka problem men om man arbetar så i en större organistaion riskerar många människor drabbas. Temo.se är en blogg som vill synliggöra hur man kan arbeta med beslutsfattande baserad på vetenskaplig grund